Sigico thông báo nghỉ lễ quốc khánh 2-9

Sigico thông báo kế hoạch nghỉ lễ Quốc Khánh 2 – 9 – 2020 như sau:

Để khách hàng có kế hoạch trước về vật tư, hàng hóa chuẩn bị trước. Trong những trường hợp cấp thiết thì có thể liên hệ với Hotline: 0908. 240. 666 – 0919. 081. 336 để được hỗ trợ